NOTARIUSZE
Hubert Perycz
Mariusz SoczyƄski

Rzymowskiego 34

Warszawa 02-697

tel: 22 549 65 00

email: sekretariat@hpms.pl